OZDOWSKI
          TOMASZ BONCZA-OZDOWSKI                             GLASS SCULPTURES          PUBLIC ART          SCULPTURES          
DRAWINGS          THE WORLD IN A BOX          PAINTINGS/PRINTS          PHOTO                             LINKS            ABOUT            HOME

                                                                                    
                                                                                    HOME

                                                                                   THE NEW DECALOGUE
                                                                                    new


THE NEW DECALOGUE
De Nye Ti Bud for Det Tredje Millennium
The X commandments! Not the first ten – those are almost forgotten and practically nobody pay attention or respects them.
 
Prosjektet tar for seg ideene, følelsene og problemene forbundet med overgangen til en ny, informasjonsdominert epoke. I dag befinner vi oss på et sted, men samtidig i to dimensjoner – på slutten av og i begynnelsen av en ny epoke. Besteforeldregenerasjonen opplevde noe unikt – utviklingen fra hestevogn til landing på månen. Våre barnebarn på sin side, kommer til å leve fullstendig innkapslet i en verden i stor grad styrt av høyteknologiske nyvinninger. Midt imellom står jeg. I mine verk, påvirket fra begge sider, prøver jeg å finne noen av de nye problemstillingene som denne turbulente tiden bringer med seg. Uansett vårt standpunkt i dette kaoset fungerer vi som en forbindelse, et ledd mellom fortiden og fremtiden.
Erfaring fra fortiden og drømmen om fremtiden gir næring til visjoner, spekulasjoner og en enorm kreativitet. Det er her mine tanker ligger, ideer blir født og prosjektets grunnlag befinner seg.
THE NEW DECALOGUE er en selvstendig installasjon. Den inneholder stein tavler (to versjoner - høyde ca. 40 og 66 cm), eventuelt foto, tekster og en egenprodusert og utgitt bok (50 signerte eksemplarer).


          ozdowskitom@gmail.com
          +47 97 68 50 56