OZDOWSKI
          TOMASZ BONCZA-OZDOWSKI                             GLASS SCULPTURES          PUBLIC ART          SCULPTURES          
DRAWINGS          THE WORLD IN A BOX          PAINTINGS/PRINTS          PHOTO                             LINKS            ABOUT            HOME


                                                                              
                                                                             SCULPTURES - RED CATHEDRALS
                                                                             museum         SCULPTURES---RED-CATHEDRALS-6-A.jpg
                                                                             Red Cathedrals - Stenersenmuseet - Oslo                                                                               REDRESSED BALANCE (430 x 270 x 485 x 285) aluminium, Oslo's Botanic Garden - Norway

                                                                             SCULPTURES---RED-CATHEDRALS-5-A.jpg    SCULPTURES---RED-CATHEDRALS-8-A.jpg    SCULPTURES---RED-CATHEDRALS-7-A.jpg    SCULPTURES---RED-CATHEDRALS-9-A.jpg                           
                                                                             DYNAMIC CATHEDRAL (h.520 - aluminium)          SEXSTET (260 x 320 x 250) aluminium, Stenersenmuseet - Oslo                         INTRICATE CATHEDRAL  (340 x 200 x 200 - aluminium)    SILVER CATHEDRAL  (405 x 270 x 265 x 240 - aluminium)

KATEDRALER
Alt vi lager har sin rett høyde, rett bredde, rett dybde og helst, enkle linjer. F.eks. trekant; den mest paradoksale formen - meget stabil og samtidig den mest dynamiske, symboliserer fremfor alt en avsluttet prosess (f.eks. Fødsel - Liv - Død ). Elementære former deltar på en ærlig måte i de omgivelser de er i - enten det er i den kunstige verden (arkitektur, konstruert landskap) eller i totalt fremmede omgivelser. Ved siden av de geometriske formene er det metallene med sine egenskaper som tilfredsstiller de kravene jeg setter for å møte de kunstneriske problemene i mine prosjekter. Metaller virker harde og ubøyelige, men er i praksis myke og sårbare. I denne sammenheng ser vi tydelig at metaller registrerer tidens løp. Katedral er en betegnelse på den monumentale atmosfæren rund arbeidene og har ingen tilknytning til religion. Mennesker beskriver ofte naturmonumenter (høye fjell, kjempe bølger etc.) som katedraler, og det er i den retningen mine verk må forståes. Skulpturene skal være en del av landskapet, utfordre det, men på ingen måte dominere det. Kanskje, på en ufarlig måte, konkurrere med omgivelser, stå i samspill med dem. Et av problemene jeg arbeider med, er rommet som skulpturen okkuperer. Ved å begrense uttrykket til en linje eller kant på en plate som tegner bare konturene åpnes skulpturens indre rom. Dette tillater en visuell og fysisk vandring gjennom skulpturen. Det er mulig å oppleve verket både innen - og utenfra.
Rødt, som jeg vanligvis bruker er komplementærfargen til naturens grønn. Ofte er jeg nød til å bruke rødt for å unngå at skulpturen forsvinner i landskapet. Tynne, minimale linjer trenger litt forsterkning for i det hele tatt å være til stede. Men dette er ingen regel. Noen av verkene beholder sin naturlige, metallfarge. Jeg kan ikke forklare hvorfor. Naturen i uberørt tilstand er alltid i perfekt balanse. Det er først, når mennesket dukker opp at problemene oppstår og <lappeteknikken> tas i bruk. I utgangspunktet er skulpturene mine tenkt å være i ubalanse, noe som fører til visuell bevegelse i ellers ganske stabile konstruksjoner. Prosjektet er under kontinuerlig bearbeiding. Utformingsprosessen er ikke alltid avsluttet når skulpturen er ferdig og utstilt. Arbeidet fortsetter, og skulpturen kan forandre utseende lang tid etter at første utkast er presentert. Det er eierskifte som stopper prosessen.
 
CATHEDRALS
Geometry is the visiting card of civilisation. Millennia have led to ascetic forms evolving great symbolic meaning. The triangle which is a paradoxical geometric form, for example. It is simultaneously the most stable and the most dynamic of geometric forms. Internationally the triangle has come to symbolise a completed process (birth, life and death). A ring on the other hand has become a symbol of unity, of the spiritual, the absolute, and the mature.
Elementary, geometric forms are an integral part of our environment, playing
a direct, unbiased role: whether in the artificial world of architecture, in constructed landscapes or in totally alien environments, in stark contrast to the natural world. There is no pretence to be anything else; a sculpted lion is a stone and not a lion, but a stone triangle is indeed still a triangle. Beside the various geometrical forms, the qualities of the materials used, for instance glass or metal, influence the presentational aspects of the sculptural themes. Metals have often been associated with Satan because their refinement required open fire, furnaces.  With metals what springs to mind first is usually their strength, elasticity and endurance.  However, metals do become eroded, jaded and suffer from corrosion.  Metals are the products of our time and our world in its most "advanced" phase.  They live and die with us. Metals appear hard and inflexible, but are in practice soft and vulnerable.  This duality and the metals' life span are well suited to the speed and utilitarian demands of today's world.  In this relationship we can clearly discern that metals record the passing of time. This can also be seen in another form, during the transitory moment when images and movements are captured and reflected in the metals. Otherwise, light would be reduced and almost completely extinguished. Visually, a geometrical form in metal gives an impression of solidity, and not least monumentality.  It has a visual weight (solidity?) which glass does not have. The way we utilise glass allows it to appear as a psychological opening whilst simultaneously functioning as a physical limitation (barrier?). My sculptures utilise both these qualities, as well as expanding the visual possibilities, which glass offers.  Its transparency allows a visual pathway into the object's inner sanctum, which is a physical impossibility. The contour of the form is diffused, the outer limits of the object meld with the environment. The objects are stationary but the viewer's visual pathway creates a movement within them. The pictures often multiply, just as when light is refracted an object's transparency changes. For example in the movements of the sun, the dusk sky, rain, and the seasonal changes. Thanks to glass's property of capturing and reflecting light, we are always powerfully attracted to it as we are to crystals. Understandably glass has become a symbol for light.
Cathedrals: the term is used to describe the monumental ambience. The sculptures should be a challenging part of the landscape, yet they should by no means dominate it, but rather interact with their surroundings.
Limiting the expression to a line (Cathedrals) leads to an opening up of the sculpture's
innerspace. This permits a visual and physical movement to take place through the sculpture, thereby allowing the work to be experienced both internally and externally. The inner experience having more of a psychological character; when standing
inside the form the lack of walls often makes the work invisible. The impression of insubstantiality is thus emphasised while the feeling of the work remains.
My works (Cathedrals) are usually coloured red since this is the complimentary colour of the green countryside. Thin, minimal lines need a little emphasis in order to be seen at all.ozdowskitom@gmail.com, 

+47 97 68 50 56