OZDOWSKI
          TOMASZ BONCZA-OZDOWSKI                             GLASS SCULPTURES          PUBLIC ART          SCULPTURES          
DRAWINGS          THE WORLD IN A BOX          PAINTINGS & PRINTS          PHOTO                             LINKS            ABOUT            HOME


                                                                             HOME

                                                                             self 1
                                                                             SELF-PORTRAIT - volume 1 - 1950-1960    (2021)    100 x 140 - digital print


                                                                             self 2
                                                                             SELF-PORTRAIT - volume 2 - 1960-1970    (2021)    100 x 140 - digital print


                                                                             self 3
                                                                             SELF-PORTRAIT - volume 3 - 1970-1980    (2021)    100 x 140 - digital print


                                                                             self 4
                                                                             SELF-PORTRAIT - volume 4 - 1980-1990    (2021)    100 x 140 - digital print


                                                                             self 5
                                                                             SELF-PORTRAIT - volume 5 - 1990-2000    (2021)    100 x 140 - digital print


                                                                             self 6
                                                                             SELF-PORTRAIT - volume 6 - 2000-2010    (2021)    100 x 140 - digital print


                                                                             self 7
                                                                             SELF-PORTRAIT - volume 7 - 2010-2020    (2021)    100 x 140 - digital print


                                                                               «SELF-PORTRAIT – volume 1-7»

                                                                               Det kommer en tid da man føler behov for å se seg tilbake, analysere fortiden, finne svar, stille nye spørsmål. 
                                                                               I dag skapes, samles og vekkes minner ved bruk av mobilkamera – raskt og effektivt. 
                                                                               Dette var utenkelig i minst 65 år av mitt liv, og derfor valgte jeg å bruke denne dokumentasjonsmetoden i «SELF-PORTRAIT» prosjektet. 
                                                                               «SELF-PORTRAIT» består av en serier digitale grafiske verk (7) – en fortelling om syv tiår av mitt liv. En fortid gjenspeiles i minner som støtter seg på en kollektiv hukommelse. 
                                                                               Gamle fotografier, notater og andres fortellinger komplementerer hverandre. Sammen med egne ekte minner danner de et komplett bilde, en selvbiografi og videre et selvportrett. 
                                                                               På dette tidspunktet føles alt subjektivt, men objektiviteten ligger der - på et dypere nivå. Den er gjemt i de følelsene som blusser opp når en viss periode belyses.
                                                                               Det er da, tror jeg, underbevisstheten våkner opp og frigjør følelsene. Disse følelsene gjenskaper den unike atmosfæren som de forskjellige etappene i livet etterlater seg. 
                                                                               Det er denne stemningen som tilskueren møter først i mine arbeider. Deretter, usynlig på avstand, ligger ytterligere to lag. 
                                                                               Det ene, 1092 selvportretter (selfies), står for min signatur og definerer samtidig riktig tidspunkt for prosjektets oppstart (opprettelse). 
                                                                               Selfiene ble tatt gjennom hele 2019 da ideen begynte å ta form. Det andre laget inneholder bilder karakteriske for tidsrommet i det aktuelle verket og hjelper med å plassere det i riktig rekkefølge. 
                                                                               Prosjektet «SELF-PORTRAIT» er tett forbundet med min tidligere produserte serie «IN BETWEEN» (om migrasjon og vandring), som omhandler den tiden da jeg to ganger måtte emigrere til et annet land.