OZDOWSKI
          TOMASZ BONCZA-OZDOWSKI                             GLASS SCULPTURES          PUBLIC ART          SCULPTURES          
DRAWINGS          THE WORLD IN A BOX          PAINTINGS/PRINTS          PHOTO                             LINKS            ABOUT            HOME

                                                                                    
                                                                                    HOME

                                                                                    RELICS
                                                                                    rel


RELIKVIER
Relikvier har sin opprinnelse i et møte med en annerledes, men ikke så ukjent for meg verden under mitt opphold i Paris. Dette møte har vekket tanker og minner fra andre steder, andre politiske og sosiale forhold i en annen, mer turbulent tid. Det var da det viste seg at de samme ordene eller setningene endret sin betydning bare fordi vi brukte dem på diverse steder eller forskjellige tidspunkter. I tillegg til  verbale verdier som ordene bærer med seg, er beskrivelsen koblet til gjenstander som kan endre ordenes budskap og gjenstandens status quo. Det oppstår en ny situasjon hvor ordene eller gjenstandene alene er verdiløse. de får en ny, felles identitet når de to
”Watch out – an angry stone”   uttrykksformene settes sammen; et stykke gammelt bein alene har ingen betydning –  men, alt blir forandret i det øyeblikket vi hører at det er en lille finger fra en eller annen helgen. Beinet blir ikke lenger bare et stykke anonymt bein. Vi beskriver ting og gjennom den beskrivelsen endrer vi deres virkelighet og faktisk tilhørighet. Valgmuligheten er borte med en gang. Verkene i prosjektet skal kanalisere tankene i en bestemt retning men samtidig er de åpne for tolkninger. Utformingen av mine relikvier ligner på de «ordentlige». Gjenstandene ble riktig nok pakket in i rike montre som verdifulle objekter men meningen og budskapet er blitt annerledes. Tidene har forandret seg så relikvier måtte følge etter.
(Tomasz Boncza-Ozdowski)

 
(fra VANDRINGER I EN GRÅSONE)
… Magisk realisme nærer seg av fortelling, av velkjent virkelighet, og av symbolsk belastede gjenstander, gjenstander som er knyttet til en virkelighet hinsides. En virkelighet betrakteren tror (eller blir brakt til å tro) eksisterer. Ozdowski stiller ut relikvieskrin. De ligner ved første møte de vi kjenner fra katolske kirker. Relikvieskrin er magiske gjenstander, på linje med hellige ikoner.  De er fetisjer. De er bindeledd mellom oss og det hellige. De aktiveres gjennom ritualer. Voodoo og Santeria ble tolerert av katolikkene i det karibiske området og Louisiana, i motsetning til de områdene hvor engelske kirkelige tradisjoner styrte. I disse områdene ble en magisk realisme i litteraturen tatt opp og ført videre. Men den kom fra Sentral Europa, fra Polen og Kafkas Praha. I Polen visste kunstsbyråkratene under kommunismen at polakkene aldri kunne bli sosialrealister. De prøvde ikke engang å tvinge dem.
Ozdowski lager relikvieskrin.
Men de er ikke kopier av de kirkelige. I de vakkert utførte skrinenes indre, i det magiske brennpunktet, ligger der ikke en knokkel fra helgenens legeme. Han lager nye relikvier. Han anbringer en stein, bearbeidet eller ikke, en eller flere, og gir den et navn, høytidelig og udiskutabelt, på messingskilt. Navnene er gåtefulle sentenser: Forsiktig – sint stein, Sinnssyk pute, Vi måtte fjerne dens råtne sjel, Fisken som aldri ble fisket. De overskrider og stiller seg utenfor en forventet logikk. Slik åpner de et nytt rom for signifikans. Og nettopp slik åpner de for en forbindelse til det ukjente.
(Øystein Loge, sjefskonservator, Drammens Museum For Kunst og Kulturhistorie)

          ozdowskitom@gmail.com
          +47 97 68 50 56