OZDOWSKI
          TOMASZ BONCZA-OZDOWSKI                             GLASS SCULPTURES          PUBLIC ART          SCULPTURES          
DRAWINGS          THE WORLD IN A BOX         PAINTINGS & PRINTS           PHOTO                             LINKS            ABOUT            HOME


                                                                             GLASS SCULPTURES

                                                                             VERTICALS
                                                                             glass sculptures overview

                                                                             glass skulptur Vertikal 2   glass sculptur vertical 3   glass sculptur vertical 4   glass sculptur vertical 5   glass sculptur vertical 6   glass sculptur vertical 7   glass sculptur vertical 8   glass sculptur vertical 9   glass sculptur vertical 10   glass sculptur vertical 11   glass sculptur vertical 12   glass sculptur vertical 13   glass sculptur vertical 14   glass sculptur vertical 15

ozdowskitom@gmail.com
+47 97 68 50 56
                                                                           
                                                                             VERTICALS GB
                                                                             Vertical sculptures by themselves, carries few references to particular interpretations.
                                                                             The recognizable is defined by light. The form is supported by daylight interacting with artificial lighting in nuanced changes by time of day and activity around.
                                                                             As you move around, the objects will change along with your search of the light forms.
                                                                             The structures consist of multiple light-bearing layers and reflective surfaces, and can be experienced more as ethereal carrier of light than sculptural shape in space.
                                                                             Vertical sculptures are made ​​of glass and polished / brushed aluminium.
                                                                             
                                                                             VERTICALS NO
                                                                             Verticals skulpturer i seg selv bærer få referanser til bestemte tolkninger. 
                                                                             Det gjenkjennelige ligger i lyset. Formen bæres av dagslyset i samspill med kunstig belysning i nyanserte forandringer etter tid på døgnet og aktiviteten rund.
                                                                             Ettersom man beveger seg rundt vil objektene forandre seg med blikket der det søker gjennom lysformen.
                                                                             Selve konstruksjonen er bygget opp av flere lysbærende lag og speilende flater, og vil kunne oppleves mer som eterisk bærer av lys enn skulpturell form i rommet.
                                                                             Verticals skulpturer er gjennomført i glass og polert / børstet aluminium.